Koçluk, odaklı bir konu üzerinde yapılan derin bir sohbet ve özel bir ilişkidir. Amaç kişinin kişisel ya da iş hayatında belirlediği hedeflere, arzuladığı geleceğe ulaşmasını desteklemektir. Bunu yaparken kişinin kendi varlığını tanımasını, doğuştan sahip olduğu bilgeliği canlandırmasını ve kendisini sınırlandıran inançlarını farketmesini sağlar, böylece hedeflerine giden yolda mutlu olacağı özgür seçimlerini yapar ve istediği geleceği yaratmaya başlar.

Belki bir animasyon kelimelerden daha çok şey anlatabilir.

Yaşamımızda her şey istediğimiz gibi yürüyorsa zaten bir koça da gerek yoktur. Ancak, aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekliyorsak bu olanaksızdır. İşte koç burada devreye girer ve hedefinize giden yolda sizi mahsur bırakan tutum ve zihin yapısıyla sizi tanıştırır. Koç bir taraftan sizi sınırlandıran tutumlar ve kalıpları gözlemlememizi sağlarken diğer taraftan sizin değerleriniz, güçlü yönleriniz ve yeteneklerinize de ışık tutar. Böylece en yüksek potansiyelinize, hayallerinize, hakettiğiniz yaşama ulaşmak için sorumluluk almanızı, değerlerimizle uyumlu bir yaşamı tasarlamamızı sağlar. Koç bu yolculukta destekleyici, cesaretlendirici ve kolaylaştırıcıdır.

Neden bir koçtan hizmet almalısınız? Aşağıda bazı sebepleri sizin için sıraladım:

 • İş ve özel yaşamınızda yolunda gitmeyen alanları değiştirmek
 • Daha sağlıklı olmak
 • Geleceğinizi planlamak
 • Hayallerinizi gerçekleştirmek
 • Mali durumunuzu geliştirmek
 • İlişkilerinizi yönetmek
 • Sağlıklı/dengeli davranışlar geliştirmek
 • İletişim becerilerini geliştirmek
 • Kariyer oluşturmak
 • Yaşamınızdan keyif almak
 • Kararsızlık yaşadığınız konuyu netleştirmek
 • Duygularınızı yönetmek
 • Yaratıcılığınızı artırmak
 • Özgüveninizi artırmak
 • İş ve özel yaşam dengesini oluşturmak
 • İçsel huzura erişmek
 • Yaşam amacınızı bulmak
 • Sosyalleşmek
 • Yönetsel/Liderlik becerilerini geliştirmek
 • İş performansını artırmak
 • Zaman yönetimi yapabilmek
 • Kariyer fırsatlarını değerlendirmek
 • Güçlü kararlar vermek
 • Kişisel farkındalığı artırmak
 • Pozitif/Öğrenme odaklı düşünme yetileri geliştirmek

Bu konularda ihtiyaç ve istek hissediyorsanız koçluk size derin, yaratıcı ve dönüşümsel bir hizmet sunacaktır.

Kurumlar bir insan gibi yaşayan organizmalardır. İç ve dış değişimlerin kurum üzerinde ciddi etkileri vardır. Yeni duruma adapte olmak için kurum içindeki organlar arasında uyumu ve ahengi sağlamak kritik önemdedir. Bu anlamda yönetsel ve liderlik becerilerinin geliştirilmek anahtar etkendir.

Kurumlar aşağıdaki nedenlerle koçluk alırlar:

 • Değişimi yönetmek
 • Liderlik tarzlarını geliştirmek, lider yetiştirmek
 • Çalışanları geliştirmek, terfi ettirmek ya da iyi yönetmek
 • İşlerin gerektirdiği becerileri geliştirip uygulamaya koymak
 • Aidiyet duygusu oluşturup performansı artırmak
 • Satış, insan kaynakları, müşteri hizmetleri ve operasyonel alanları geliştirmek
 • Yetenekleri işletmelere çekmek ve elde tutmak
 • İş performansını artırmak
 • Departmanlar ya da kişiler arası çatışmaları çözmek
 • Çalışanları kurum kültürüne entegre etmek
 • Motivasyon yaratmak
 • Organizasyonu yapılandırıp geliştirmek.

Yaşam koçluğu veya bireysel koçluk kişinin özel hayatına ve hedeflerine odaklanırken yönetici koçluğu kişinin yönetim ve liderlik becerilerine odaklanır. Ancak felsefe, yaklaşım ve koçluk bakış açısından konu ve odak değişse de iki süreç arasında fark yoktur.

Koçluk Dünya’da dört etkin organizasyon tarafından temsil edilmektedir. Bu organizasyonların başında ICF (International Coach Federation-Uluslararası Koçluk Federasyonu), AC (Association for Coaching-Koçluk Birliği) , EMCC(European Mentoring Coaching Council-Avrupa Mentörlük ve Koçluk Konseyi ) ve IAC (International Association of Coaching-Uluslararası Koçluk Birliği).  Bölgesel koçluk organizasyonları Asya Pasific bölgesinde veya Avustralya ve Yeni Zellanda’da daha etkin olan organizasyonlar vardır. Fakat etki güçleri bölgesel kalmıştır. Sertifikasyon kabul edilirliği ve geçerliliği evrensel niteliklerde değildir.

ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından ülkemizde eğitim akreditasyonu alan (program yeterliliği onaylanmış) 30 civarında eğitim kurumları mevcuttur. Koçunuz bu kurumlardan eğitim almışsa, uluslararası standartlarda bir koçluk eğitimi aldığından emin olabilirsiniz. Sorunuzun cevabı Evet koçunuz mutlaka akredite bir kurumdan eğitim almalıdır. Bu sizin etik kurallara uymayı taahhüt eden, temel koçluk yetkinliklerine bilen bir koçtan hizmet alacağınızı garantiler.

Hikayesi şöyle:

Ben çocukken ateş yakmayı çok severdim, ateşi beslemeyi ve onu izlemeyi. Saatlerce oturur hipnotize olmuş gibi ateşi izlerdim. Diğer bir keyif kaynağım, akşam sohbetlerinde büyüklerin hikayelerini dinlemekti.  Onların kendi hayatlarına dair anlattıklarını, sohbetlerini dinlemek beni bir masal alemine götürürdü. Ateş yakmak, beslemek, üflemek, seyretmek ve dinlemenin beni ben yapan çok önemli özellikler olduğunu ve zaten hep yapageldiğimi, bunun ne kadar şifalı olduğunu, kendi hayat yolumu keşfetme niyetiyle dahil olduğum 3 günlük bir eğitimde yıllar sonra farkettim.

 1. Günün sonunda karşımdaki kızkardeşime şunları söylüyordum “Ben bir odada insanları dinleyerek, insanların içindeki ateşi nasıl canlandırabilir, nasıl besleyebilir ve seyredebilirim? Yoksa koç mu olmalıyım?”

Ben sadece kendim olarak, çocuksu mutluluğumu ve sevincimi koçlukla yaşatabileceğimi çok derinden hissettim. İnsanların hikayelerinin içine girmek ve içlerindeki ateşi canlandırmak, onu beslemek ve o muhteşem güzelliğe keyifle, şükranla, mutlulukla şahit olmak benim için bir mesleği icra etmekten çok öte..

Koç olmaya böyle karar verdim.

Koç olarak psikolojik “problemler” üzerinde çalışmadığımız ve kişinin geçmiş hikayelerini inceleyerek ya da bunların insan davranışları üzerindeki bağlantı kurarak “hasta”yı araştırmadığımız için koçluk ilişkisi terapi olarak nitelendirilemez. Bahsettiğimiz bu bilgi bireyin gerçekten istediği kişisel veya profesyonel hedeflerine ulaşırken ortaya çıkabilir ancak bu koçluk ilişkisinin odağı olmamalıdır.

Bununla birlikte görüşmeler sırasında psikolojik problemler, geçmiş travmalar sebebiyle süreç ilerlemezse bir profesyonelden destek almak konusunda müşterisine bilgi verme sorumluluğundadır.

Hayatınıza ışık tutmak, kendi ışığınızı farketmek ve ruhsal bilgeliğinizle bağlantı kurmak için benden destek alabilirsiniz.

Duygularımızı 4 önemli bilgi kaynağından biridir. Şunu sormak isterim mutlu değilsiniz, peki ne hissediyorsunuz?

Koçluk bir keşif, öğrenme, planlama ve adım atma sürecidir. Değişim adım adım gerçekleşir.

O nedenle, duygularınızı ve düşüncelerini gözlemleme, onları yaratan düşünce kalıplarını, inançları, varsayımları, zihin yapısını farketmek, coşku ve mutluluk kaynaklarınızı keşfetmek için bir koçla görüşebilirsiniz.

Mali durumunuzu geliştirmek, yaşadığınız çevre ve ortamı değiştirmek ya da kişisel gelişiminiz için koçluk alabilirsiniz.

Görüşmeler odaklı, derin bir sohbettir. Karşılıklı odağın ve konsantrasyonun korunması için ideal süre 1 saattir. Görüşmelerimiz yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Koçluk iki görüşme arasında işler. Bu sebeple ne görüşmenin sıcaklığının azalacağı kadar uzun ne de gözlemi azaltacak kadar kısa bir süre olmalıdır. O nedenle görüşmelerimiz aradı süre yaklaşık 2 haftadır. Ani gelişecek durumlar dışında bu süre geçerli olacaktır.

Öncelikle görüşme öncesi koçunuzu web sayfasından ve sosyal ağlardan eğitimlerini, varsa sertifikalarını araştırabilir ve müşterilerinden gelen geri bildirimlere göz atabilirsiniz. İyi bir eğitim alması, sertifikalarının olması o koçun sizin için iyi bir koç olduğu anlamına gelmez.

Size yakın gelen koçlarla bir ön görüşme talep edebilirsiniz. Böylece karşılıklı görüşerek koçunuzun hikayesi, koçluk bakış açısı, sürecin işleyişi ve mali konular hakkında bilgi alabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Kimyalarınızın uyum hissetmeniz durumunda koçluk görüşmelerinize başlayabilirsiniz.

Pek sayılmaz. Gelişiminizi hızlandırmak için bana “ihtiyaç”ınız olabilir, ancak bana “bağımlı” değilsiniz. Büyük değişiklikler üzerinde çalışan herkes bir yapıya, farklı bakış açılarına ve desteğe ihtiyaç duyar; bu anlamda bir koçla çalışmak kesinlikle yararlıdır, ancak koçlukta duygusal ve psikolojik bir bağımlılık yaratılmamaktadır. Ben kendi başlarına yeterince iyi ve güçlü insanlarla çalışıyorum. Hatırlatmam gerekir ki burada psikolojik sorunlar çözülmemektedir, bu görev terapistlerin görev alanıdır ve onlara bırakmaktayım. Bir koç olarak daha iyi bir yaşam yaratmanıza yardımcı oluyorum: daha derin bir tatmin, bütünlük, özgürlük, yaratıcılık ve daha yüksek yaşam kalitesi..

Hayır, koç olarak psikolojik çalışma yapmak üzere yetkili değiliz, travmalar ve psikolojik problemler üzerinde çalışmayız. Sizin düşüncelerinizi, hareketlerinizi kontrol etmeye çalışmayız. Koç olarak hedeflerinize giden yolda ortağınız ve destekleyiciniz olarak çalışırız.

Ancak elbette her meslek grubunda olduğu gibi koçlukta da etik ilkelere ve koçluk sınırlarına uymayan meslektaşlarımız olacaktır. Bu anlamda danışan/müşteri olarak nelere hakkınız olduğunu bilmenizde fayda vardır.

Evet, elbette.. Kısa süreçler ve özel hedefler için destek verebilirim ve fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte bu özel hedef sonrası birlikte çalışmaya devam etmeyi faydalı bulup, tercih edebilirsiniz. Bunun sebebi kısa dönemli hedefler de olsa genellikle ulaşılması gereken daha derin içgörü seviyeleri ve üstesinden gelinmesi gereken başka zorluklar ortaya çıkabilmektedir.

Çalışmak istediğiniz konu ve hedefinize göre 3 ile 6 ay arasında değişen süreç ve paketler öngörmekteyim. İlk 2 ayı koçluk ilişkisinin belirginleşmesi, işbirliğinin ve yakınlığın sağlanmasında önemli buluyorum. 2 ay sonrası koçluğumdan fayda sağlayamazsanız istediğiniz zaman koçluk sürecini bitirebilirsiniz.

3 aylık bir süre için 6’lı, 4 aylık bir çalışma için 8’li, 5 aylık bir çalışma için 10’lu ve 6 aylık bir çalışma için 12’li paketi önermekteyim. Birlikte çalışma için öngördüğümüz süre çalışacağımız konuya, sürecin ve sizin hızınıza bağlı olacaktır. İlk alınan paket sonrası devam etmek istenirse ilave paket anlaşmaları da yapılabilecektir. Ben ortalama 4-5 aylık bir çalışmayı belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için faydalı bulmaktayım.

Koçluk ücreti birlikte çalışmak istediğiniz hedefe /süreye ve pakete göre değişecektir, sabit bir ücret yoktur. Ön görüşme yapmak ve teklif almak için lütfen benimle irtibata geçin.

Müşteri olarak pek çok şeye hakkınız vardır. Koçluk almayı ciddi anlamda düşünüyor kendinize ve geleceğinize yatırım yapmayı planlıyorsanız bir koçun hangi ahlaki özelliklere sahip olması hangi kurallara uyması gerektiğini bilmeniz gerekir. Çünkü koçun ve koçluğun içinde kalması gereken sınırlar sizi korur ve güvende hissettirir.  Hizmet alan olarak neye evet neye hayır diyeceğiniz konusunda bir öngörü sağlar ve kararınızı daha bilinçli vermenize olanak tanır. Koçluk sürecini kendi faydanıza ve en sağlıklı şekilde başlamanızı ve sürdürmenizi sağlar.

Bunun için en temel kaynak 3 sayfalık ICF etik kurallarıdır. Sayfamda da paylaştığım bu ilkeleri Türkçe olarak aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.  https://www.fundacinar.com/kocluk-ilkeleri/

Koç bu niteliklere sahip değilse veya bu kuralları ihlal ederse dava açılabilir, ICF etik kurullarına şikayet edilebilir. Bunun neticesinde koçun ICF üyeliği ve/veya ICF unvanlarının elimden alınması gibi yaptırımlar oluşabilecektir.

Koçluğun hedefi ve önceliği sizin faydanızdır. İlk 2 ay/4 görüşme sonrası siz ya da ben sürecin size fayda sağlamadığına dair bir inanca sahip olursak süreci sonlandırabiliriz.

Koçluk size ne yapmanız veya nasıl biri olmanızı tavsiye etmez. Sizin hedeflerinize ulaşırken olduğunuz ve olmak istediğiniz kişi ile uyumlu duygular, düşünceler ve davranışlar geliştirmenize destek verir. Dolayısıyla cevabın hayır. Tavsiye almak için koçluk iyi bir araç değildir, bunun için danışmanlık veya mentörlük almanız daha uygundur.

Çok güzel bir soru, öncelikle açıklıkla düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.

Bizler çoğu defa günlük koşuşturmamız içinde hayallerimizi, içsel kaynaklarımızı, hazinelerimizi unutuyoruz. Koçluk görüşmeleri unuttuğumuz, dile getirmeye dahi fırsat bulamadığımız bu hazinelerin yanında, kısır döngülerle hayatımızın normali haline gelmiş, öylece kabul ettiğimiz düşünce yapımızı, içsel seslerimizin oluşturduğu engellerimizi ve sınırlamalarımızı da duyuyoruz. Varlığımızı böylece bir aynada gördüğümüzde ve dağıttığımız içsel enerjimizi ve gücümüzü kendi amaçlarımıza ve hedeflerimize ulaşmak için yoğunlaştırdığımızda seçenekler yelpazemiz birden çoğalır ve yapabileceklerimiz bizi şaşırtabilir.

Bu anlamda bir koçluk görüşmesini sıradan bir sohbetten ayıran önemli özellikler vardır:

 • Odaklı bir konu üzerinde hedef netleştirilir.
 • Hedef için bir değerlendirme ölçütü belirlenir.
 • Müşterinin ulaşmak istediği hedefine ve mevcut duruma ilişkin içgörü sağlanır.
 • Danışanın içsel bilgi kaynaklarından yararlanılır.
 • Hareket alternatifleri yani hedefine giden yollar üzerinde görüşülür.
 • Kararlılıkla gitmek istediği yol üzerinde hareket planı oluşturulur.
 • Adım adım, sürekli, gözlemlenebilir bir değişim yaratılır.
 • Koçluk bu süreçte kendi içsel kaynaklarını danışana hizmet için kullanıma açar.

Bu anlamda koçluk 1 saatlik sadece görüşme süresinden ibaret değildir. Koçluk iki görüşme arasında kişinin sezgisel, düşünsel, duygusal ve bedensel dünyasında işlemeye devam eder. Bir sonraki görüşme tam da o gün kişinin yaşadıklarıyla geldiği noktadan başlayarak devam eder. Bu anlamda çalışılan 3,4, 5 veya 6 aylık süreç tamamı bir yaratım ve değişim süreci haline gelir.

Burada çok net şekilde ifade etmek gerekir ki bu bir ilişkidir ve görüşmelerin ve ilişkinin gücünü oluşturan taraf müşteridir. Kendini tanıma, ifade etme, yaratım, ilerleme, değişim ve dönüşüm isteği son derece önemlidir.

Sınav sistemi ve eğitim sisteminde sıkça yaşanan değişimlerin ardından lise öğrencilerinin aşağıdaki konularda zorlandıklarını görmekteyiz:

·         Hangi alanı seçmeliyim, seçeceğim bölüm öncesi verilen önemli bir karar.

·         Kazanabileceğim bir bölümden çok seveceğim bir bölüm seçmek.

·         Sınav kaygısıyla nasıl başa çıkabilirim?

·         Özellikle matematik, fizik, y. Dil gibi dersleri öğrenememe kaygısı,

·         Ders çalışmaya başlayamamak, ertelemek ya da kaçınmak,

·         Bilgisayar ya da telefon başından ayrılamamak.

Bunların üstesinden gelmekte istekli öğrencilerle, verimli öğrenci koçluğu süreçleri geçirmekteyiz. Burada kilit konu veliden çok öğrencinin bu konularda aşama kaydetmek için istekli olması ve bu gelişim sürecini sahiplenmesidir.

Diğer koçluk süreçlerinde olduğu gibi öğrenci koçluğunda da hayalleri, duyguları, sezgileri, değerleri, öğrenciye özgü güçlü yönleri, becerileri, engelleri ve destekleri ile öğrencinin kendisine ait tüm yönlerini keşfetmesini ve sahiplenmesini hedefler.

Bununla birlikte yaşamı boyunca kullanacağı bir bakış açısı ve zihin yapısını geliştirir. Görüşmelerle öğrenci hatalardan öğrenme, durumları objektif olarak değerlendirme yapmayı, duygu ve düşüncelerini yönetmeyi, hayatının ve seçimlerinin sorumluluğunu almayı, çözümlerini üretmeyi, hedef belirleme ve odaklanmayı, isteklerini ifade etme ve bu doğrultuda hareket etme becerilerini geliştirmesini sağlar.

Öğrenci ile birebir yapılan planlı, programlı görüşmeler ile devam eden süreçte, öğrenci kendindeki gelişimi ve değişimi farkeder. Bu gelişimi görmek özgüvenini ve istediği başarıya ulaşabileceği umudunu ve inancını destekler.

Bunu net bir çizgiyle ayırmak zor olsa da öğrenci koçluğu için alt sınır 6. sınıf veya 13 yaş olmak üzere lise sona kadar her öğrenciye yol gösterici olacaktır. Ancak özellikle koçun öğretmenin alanına müdahale etmeden, çizgileri çok iyi koruyarak çalışması şarttır. Bununla birlikte konuyla ilgili yapılan en büyük yanılgı, koçun sadece sınav senesi gerekli olduğunu düşünmektir. Oysa en az 6. sınıftan itibaren bir öğrenci koçuyla çalışmak, çocuğa çalışma becerisi kazandırmak, kendine özgü öğrenme yöntemini keşfetmek, çocuğun bütün kişilik özellikleri ile kendisini tanıması bakımından oldukça önemlidir.

Öğrenci koçluğu ile öğrencide gelişen özellikler;

·         Özgüveni artar,

·         Sorumluluk duygusu gelişir,

·         Sınav kaygısı azalır,

·         Odaklanma artar ve başarı duygusu gelişir,

·         Motivasyonu artar,

·         Hedef belirleme yeteneği gelişir,

·         Kendini tanır ve kendini daha rahat ifade eder,

·         Arkadaş ve ailesiyle ilişkileri gelişir,

·         Dersler ve kişisel ihtiyaçları arasında dengeyi kurar,

·         Duygu ve düşüncelerini anlama ve yönetme becerisi gelişir.

·         Kendi istekleri, amaçları ve hedefleri için sorumluluk alma, seçim yapma ve hareket etmeyi öğrenir.

Bir Soru Sor

Hizmetlermiz hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bize soru sorabilirsiniz. Cevaplarımızı en kısa sürede buradan yayınlayacağız.Randevu Al

Randevunuzu planlamak için burayı tıklayın!


Bize Ulaşın