Simurg, 30 Ağustos ve Bugün

Hikayeler karmaşık durumları anlamak ve anlatmak için insan zihninin yaratıcı doğasının ürünleridir.. 98 yıl önce bugünü yani 30 Ağustos 1922’yi düşünürken zihnimde beliren bir imgeydi Simurg..  Simurg ya da Zümrüd-ü Anka efsanevi bir kuştur ve Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer edinmiştir. Hikayeyi anlatarak başlamak istiyorum.